Kỹ sư : Nguyễn Văn Chủ
Điện thoại: 0962.779.789
Email: thienchu3pt@yahoo.com

Phân tích thị trường
Hình ảnh hoạt động
Hỗ trợ trực tuyến
KS. Nguyễn Văn Chủ: Hỗ trợ trực tuyến
A. Dũng: Hỗ trợ trực tuyến
0962.779.789
0934 888 819
Email: thienchu3pt@yahoo.com
Đối tác
MYDEN MD-01

THÀNH PHẦN ĐĂNG KÝ

Nitrogen (N) : 25 %             Phospho (P2O5) : 5%              Potassium (K2O): 8%;

Organic matter (OM): 4,9%; TE (Bo+Cu +Zn+ Mo+Mg) : 20.000ppm.

 Các trung – vi lượng: Đồng (Cu), Kẽm (Zn), Bo, Calxi (Cao), magiê  (Mg): dạng vết   

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

 Cà phê:- Kinh Doanh: 500-700kg/ha. Bón vào đầu mùa mưa

- Kiến thiết cơ bản: 50 -150/kg/ha chia làm 4-6 lần/năm

Hồ Tiêu: 0,3 – 0,7kg/trụ/lần tùy vào năng suất và tuổi cây

               Bón sau thu hoạc và thời kỳ trái đang lớn nhanh

Cây Lúa: 250 -400kg/ha. Bón thúc cây con và đẻ nhánh

Cao Su: 250 -400kg/ha Bón vào đầu mùa mưa

Bắp:  200 – 300kg/ha Bón lót và bón thúc cây con

Cây ăn quả:- Kinh Doanh: 1 – 3kg/cây/ năm Bón sau thu hoạch

- Kiến thiết cơ bản: 2-4kg/cây/năm chia làm 4-6 lần/năm

Rau màu: 150 - 200kg/ha/lần bón lót hoặc thúc cây con