Kỹ sư : Nguyễn Văn Chủ
Điện thoại: 0962.779.789
Email: thienchu3pt@yahoo.com

Phân tích thị trường
Hình ảnh hoạt động
Hỗ trợ trực tuyến
KS. Nguyễn Văn Chủ: Hỗ trợ trực tuyến
A. Dũng: Hỗ trợ trực tuyến
0962.779.789
0934 888 819
Email: thienchu3pt@yahoo.com
Đối tác
MỸ ĐEN MD-02

THÀNH PHẦN ĐĂNG KÝ

 

Nitrogen (N): 20%           Phospho (P2O5): 5%         Potassium (K2O): 15%

Organic matter (OM): 4,9%; TE (Bo+Cu +Zn+ Mo+Mg): 20.000ppm.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

 

Cà phê:

- Kinh Doanh: 600-800kg/ha. Bón giữa và cuối mùa mưa

Hồ Tiêu Bón nuôi trái: 0,3 – 0,5kg/trụ/lần theo định kỳ 1,5 – 2 tháng/lân.

Cây Lúa: 100 -150kg/ha. Bón khi lúa làm đòng

Cao Su: 600 -800kg/ha vào đầu, giữa và cuối mùa mưa

Bắp:  150 – 250kg/ha Bón khi xoắn nõn, chẩn bị trỗ cờ

Cây ăn quả: 1 -1,5kg/cây/ lần giai đoạn xanh trái và trước thu hoạch.

Rau màu, cây khác: 200 - 300kg/ha/lần