Kỹ sư : Nguyễn Văn Chủ
Điện thoại: 0962.779.789
Email: thienchu3pt@yahoo.com

Phân tích thị trường
Hình ảnh hoạt động
Hỗ trợ trực tuyến
KS. Nguyễn Văn Chủ: Hỗ trợ trực tuyến
A. Dũng: Hỗ trợ trực tuyến
0962.779.789
0934 888 819
Email: thienchu3pt@yahoo.com
Đối tác

Siêu vi lượng G9

Siêu vi lượng G9

THÀNH PHẦN

THÀNH PHẦN

Bo: 10.000 ppm

P2O5: 5%

MgO: 6% - 8%

Zn:   4.000 ppm

Nts :   9%

CaO: 8% - 11%

Fe:   5.000 ppm

S   :   9%

SiO2 : 8% - 11%

Cu:  2.000 ppm

Phụ gia đặc biệt 18%

HƯỚNG DẪ SỬ DỤNG:

Cây Cà Phê:

Bón từ 0,25 – 0,3Kg/cây/ năm, chia làm 2 đợt vào đầu mùa mưa và giữa mùa mưa.

 

Cây Hồ Tiêu:

Bón từ 0,3 – 0,4 Kg/trụ / năm, chia làm 2 đợt vào đầu mùa mưa và giữa mùa mưa.

 

Cao Su:

Bón từ 0,3 – 0,5 Kg/cây/ năm, chia làm 2 đợt vào đầu mùa mưa và giữa mùa mưa.

 

Điều:

Bón từ 0,3 – 0,5 Kg/cây/ năm, chia làm 2 đợt vào đầu mùa mưa và giữa mùa mưa.

 

Thanh Long:    Bón từ 0,2 – 0,3 Kg/trụ/ vụ.

 

* Chú ý:

 Khi bón phân cho cây có thể bón riêng hoặc trộn chung với phân phức hợp NPK hoặc phân đơn.