Kỹ sư : Nguyễn Văn Chủ
Điện thoại: 0962.779.789
Email: thienchu3pt@yahoo.com

Phân tích thị trường
Hình ảnh hoạt động
Hỗ trợ trực tuyến
KS. Nguyễn Văn Chủ: Hỗ trợ trực tuyến
A. Dũng: Hỗ trợ trực tuyến
0962.779.789
0934 888 819
Email: thienchu3pt@yahoo.com
Đối tác
URE-Bo DANANG

THÀNH PHẦN:

Nitrogen (N) : 30 % ; Phospho (P2O5) : 5% ; Potassium (K2O): 6%

 Các trung – vi lượng: Đồng (Cu), Kẽm (Zn), Bo, Calxi (Cao), magiê  (Mg): dạng vết    

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:

- Cà phê:

  • Kiến thiết cơ bản: 100-200 kg/ha/lần
  • Kinh doanh: 200-400 kg/ha/lần

- Hồ tiêu:

  • Kiến thiết cơ bản: 0,1-0,15 kg/trụ/lần
  • Kinh doanh: 0,2-0,3 kg/trụ/lần

- Cây lâu năm khác

  • 200-400 kg/ha/lần