Kỹ sư : Nguyễn Văn Chủ
Điện thoại: 0962.779.789
Email: thienchu3pt@yahoo.com

Phân tích thị trường
Hình ảnh hoạt động
Hỗ trợ trực tuyến
KS. Nguyễn Văn Chủ: Hỗ trợ trực tuyến
A. Dũng: Hỗ trợ trực tuyến
0962.779.789
0934 888 819
Email: thienchu3pt@yahoo.com
Đối tác

PHÂN BÓN CHO MÍA

 

 

 Mía là cây hòa thảo lưu niên, thu hoạch thân để ép lấy đường. Thường vòng đời ruộng mía có từ 1 đến 4 hoặc 5 lần mía chồi, sau đó cần được trồng cây phân xanh hay cây màu khác trước khi trồng mía trở lại.  Nhiệt độ thích hợp cho mía từ 25 - 30oC. Nhiệt độ và ẩm độ cao cùng với đất đủ nước rất tốt cho sinh trưởng của mía, nhưng cần phải có thời kỳ mát và khô cho mía chín.  Mía ưa đất trung bình đến nặng, pH 5,0 - 8,5. Cần phải bón vôi nếu pH < 5, hay bón thạch cao nếu pH > 9,5.

 

Nhu cầu dinh dưỡng của cây mía
 Nhu cầu dinh dưỡng của cây mía theo sản lượng cho thấy, lượng dinh dưỡng đa lượng mía lấy đi từ 1 tấn mía cây theo số liệu của Brasil là 0,8 kg N; 0,3 kg P2O5; 1,32 kg K2O; 0,5 kg MgO; 0,42 kg CaO; 0,25 kg S; 31 g Fe; 11 g Mn; 4,5 g Zn; 2,0 g Cu; 2,0 g B và 0,01 g Mo. Như vậy, nếu tính cho năng suất trung bình ở nước ta vào khoảng 70 tấn/ ha thì số lượng các chất nói trên bị lấy đi từ 1 ha sẽ là 56 kg N; 21 kg P2O5; 92,4 kg K2O; 35 kg MgO; 29,4 kg CaO; 17,5 kg S; 2170 g Fe; 770 g Mn; 315 g Zn; 140 g Cu; 140 g B và 0,7 g Mo. Số liệu cũng chứng tỏ nhu cầu rất cao của cây mía đối với kali, trong khi nhu cầu về lân thì vẫn thấp. Mía cũng cần khá nhiều sắt, mangan và kẽm, tuy nhiên sắt và mangan thường ít thiếu ở đất nhiệt đới ẩm như nước ta. Một đặc điểm khác cần chú ý là mía cũng cần một lượng khá lớn Magie và Canxi như các cây trồng khác, nhất là khi năng suất mía đạt trên 100 tấn/ ha. Lưu huỳnh cũng là một yếu tố phân bón không thể quên được cho các cây trồng hiện tại.
 
Sử dụng phân bón cho mía
Lượng phân bón khuyến cáo sử dụng cho 1 ha mía biến động từ 100 – 400 kg N; 60 – 280 kg P2O5; 80 – 450 kg K2O. Mỹ là nước sử dụng lượng phân bón cao nhất cho một ha mía. Từ lượng phân bón khuyến cáo ở trên ta có thể tính toán tỷ lệ N:P2O5:K2O nói chung nằm trong khoảng 1: 0,7: 1. Lượng phân bón cho mía biến động rất lớn và phụ thuộc vào đất, giống mía, mức độ được tưới và thường cao hơn ở vùng nhiệt đới so với á nhiệt đới. Lượng đạm bón cho mía còn phụ thuộc vào tuổi mía. Nếu cứ 1 kg N hy vọng thu được 1 tấn mía ở ruộng mía mới trồng thì phải 1,25 - 1,5 kg N mới cho 1 tấn mía ở ruộng mía gốc.

            Cần bón đủ lượng N cần thiết ở thời kỳ sớm cho mía. Ví dụ, nếu mía 12 tháng thì tất cả lượng N cần được bón trong vòng 3 tháng sau trồng. Nếu mía 2 năm, hay ở vùng có 2 mùa mưa hoặc ở những nơi cần phải xới 2 lần thì bón muộn sẽ có lợi.

            Lượng Lân cho cả mía trồng mới và mía gốc, tốt nhất là bón lót trước trồng. Cách bón lân tốt nhất là trộn với 1/ 3 hay 1/ 2 tổng lượng đạm cần bón cho mía.

            Mía rất cần Kali do vậy lượng kali bón cho mía phải đủ lớn. Nhìn chung lượng Kali thường bón từ 100 - 200 kg K2O/ ha, hoặc tương đương với lượng N. Toàn bộ lượng Kali cũng thường được bón lót, nhưng ở những chân đất nhẹ, đất cát pha thì chỉ nên bón lót 1/ 2 tổng lượng Kali. Số còn lại nên để bón thúc lúc mía được 6 tháng tuổi. Thiếu Kali không chỉ làm giảm năng suất mà còn ảnh hưởng xấu đến chất lượng mía. Đủ Kali không chỉ làm tăng hàm lượng đường mà còn giữ được hàm lượng nước mía trong cây, đặc biệt khi thời vụ thu hoạch bị kéo dài. Kali còn làm tăng hiệu quả sản xuất mía gốc.

            Ơ Việt Nam, theo Nguyễn Huy Ước, thì đất trồng mía ở Việt Nam nhìn chung có độ phì trung bình và thấp. Để đạt năng suất 70 - 80 tấn mía cây/ ha cần bón:

·      Lượng đạm: 175 - 200 kg N. Không nên chia nhỏ bón làm nhiều lần mà nên bón tập trung làm 3 đợt: đợt 1 là bón lót 1/3 tổng lượng N; đợt 2 bón thúc lúc đẻ nhánh cũng 1/3 lượng đạm như trên; đợt 3 bón đầu thời kỳ làm lóng, vươn dài 1/3 lương còn lại. Đối với mía gốc chỉ nên bón 2 thời kỳ: lúc xử lý gốc và lúc mía giao lá (đầu thời kỳ làm lóng). Nên bón sâu và lấp kín phân.
 
·      Lượng lân: Để đạt năng suất 70 - 80 tấn/ ha cần bón ít nhất 90 kg P2O5/ ha. Lân cần được bón sâu, và chỉ bón 1 lần lót lúc trồng hay lúc sử lý mía gốc.
 
·      Lượng Kali: Để có năng suất trên cần bón 120 - 150 kg K2O/ ha. Kali nên chia 2 lần bón. Lần 1 bón lót 1/ 2 tổng lượng Kali; lần 2 bón lúc mía giao tán lượng Kali còn lại.
 
·      Bón vôi: Cần bón vôi để trung hòa bớt độ chua của đất và cung cấp Canxi cho cây. Lượng bón vôi phải căn cứ vào độ chua trao đổi của đất. Thường cần bón 500 - 1000 kg vôi/ ha khi pH đất trong khoảng 4 - 5. Vôi thường được bón rải trên mặt ruộng và cày bừa lấp vào trong đất trước khi trồng mía. Nếu có điều kiện nên dùng Dolomit thay vôi để vừa cung cấp Canxi vừa cung cấp Magie cho mía,
 
Sử dụng phân NPK “con ó đen” bón cho mía
Công Ty Phân Bón Sinh học G9  đã sản xuất phân bón chuyên dùng cho mía gồm:
-         Phân bón mía Mo (15-10-5-5)
-         Phân bón mía M2-1-2 (14-7-14)
-         Phân bón mía M1 (9-9-18)

Cách bón được khuyến cáo như sau:

   Bón lót:
      Dùng phân bón mía Mo (15-10-5-5) 300 – 350 kg/ ha
      Nên bón thêm vôi và 300 kg phân hữu cơ M/ ha
   Bón thúc đẻ nhánh (4-5 lá): Dùng phân bón mía M2-1-2, bón 300 – 350 kg/ ha
   Bón thúc lúc giao lá (9-12 lá): Dùng phân bón mía M1, bón 400 – 450 kg/ ha

Tuỳ theo điều kiện thâm canh mà thay đổi, tăng giảm lượng phân bón cho phù hợp.